Ważne ! Informacja o feriach

Z uwagi na trudności wynikające z ograniczeń spowodowanych pandemią jakich doświadczają dzieci, młodzież i całe rodziny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie w okresie ferii zimowych zaprasza do korzystania z oferowanej przez nas pomocy.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 800-1800,    a w piątki 800-1530. Aktywne są 3 numery telefonów, pod którymi cały czas można zgłaszać chęć skorzystania z porady, wsparcia, informacji. Pracownicy poradni – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci wczesnego wspomagania odpowiadają na zgłoszone dyżurującej osobie  zapotrzebowanie. Chęć skorzystania z pomocy można zgłosić także drogą mailową.

Przypominamy numery telefonów: 76 833 32 93, 76 835 75 40, 76 831 29 47

Nasz mail: centrum@pcpppidn.eu