Moje mocne strony – warsztaty w SP 2

Na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016r. klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głogowie. Podczas zajęć „Moje mocne strony” uczniowie poznali strukturę szkolnictwa oraz istotę zainteresowań i predyspozycji ważnych przy wyborze szkoły i przyszłego zawodu. Zostali wprowadzeni w problematykę planowania kariery, mieli okazję uświadomić sobie znaczenie tworzenia własnych planów osiągania sukcesów życiowych. Mogli zastanowić się nad planami życiowymi, określić etapy ich realizacji. Uczniowie rozmawiali o swoich pasjach, wyznaczali cele życiowe – edukacyjne lub zawodowe na przyszłość bliższą i bardziej odległą.
Podczas warsztatów każdy z młodych uczestników miał możliwość odpowiedzieć sobie na pytanie „W czym mogę zostać mistrzem”, analizując swoje uzdolnienia i predyspozycje do różnych działań.
Zajęcia miały formę ćwiczeń i zabaw indywidualnych oraz grupowych.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego na rzecz uczniów klas VI prowadzone są systematycznie. Podczas zajęć z doradcami zawodowymi dzieci wstępnie poznają i oceniają własne cechy, możliwości i preferencje, w odniesieniu do świata zawodów. Działania te mają na celu przygotowanie uczniów do wyboru kolejnych etapów kształcenia, a potem do podejmowania decyzji zawodowych, uwzględniając fazy rozwojowe człowieka. Okres dzieciństwa służy przygotowywaniu młodego człowieka do podjęcia różnych ról, w tym zawodowych i społecznych, dlatego też zachęcamy szkoły podstawowe do podejmowania inicjatyw związanych z doradztwem zawodowym i serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy.

Pedagog, doradca zawodowy
Martyna Andrusiak