Kadra pedagogiczna i struktura organizacyjna

Zadania statutowe poradni realizowane są w zespołach pracowników zgodnych z ich specjalnościami i posiadanymi kwalifikacjami.

Dyrektorem Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli, którego częścią jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest Barbara Krzywulicz.

Wicedyrektorem ds. poradni Anna Hejmej

Poradnia zatrudnia kadrę o specjalistycznych kwalifikacjach. Wśród pracowników są psychoterapeuci, socjoterapeuci, terapeuci pedagogiczni, tyflopedagog,  oligofrenopedagodzy, neurologopedzi, surdologopeda, pedagodzy specjalni i logopedzi  przygotowani do pracy z osobami ze spectrum autyzmu, fizjoterapeuta, terapeuta SI,  socjolog,  mediatorzy.  Każdy pracownik oprócz podstawowego wykształcenia posiada dodatkowe kwalifikacje oraz liczne uprawnienia do pracy w obszarze wybranych metod diagnostycznych, terapeutycznych, czy też pracy profilaktycznej i psychoedukacyjnej.

Zespół psychologów:

 • Agnieszka Herman
 • Beata Kamińska
 • Marzena Koperek-Wachowiak
 • Paula Listwan
 • Anna Papuszka
 • Monika Ziółkowska-Młyńczak
 • Anna Klęczyńska

Zespół pedagogów:

 • Martyna Andrusiak
 • Justyna Dudzińska
 • Anna Hejmej
 • Anna Kulczycka
 • Monika Borkowska
 • Joanna Gładysz

Zespół logopedów:

 • Barbara Augustyniak-Kostka
 • Alina Kukła
 • Arleta Domagała
 • Aneta Szymańska

Doradca zawodowy:

 • Agnieszka Szymańska

Zespół terapeutów wczesnego wspomagania i projektu Za Życiem:

 • Ewelina Ceklarz
 • Krystyna Siemek
 • Izabela Raczkowska
 • Beata Kamińska
 • Barbara Augustyniak-Kostka
 • Alina Kukła
 • Emilia Walczak
 • Małgorzata Chudzińska
 • Arleta Domagała
 • Aneta Szymańska
 • Patrycja Bejm
 • Małgorzata Grzegorek
 • Aleksandra Laska-Cwynar

Pracowników pedagogicznych wspomaga kompetentna i życzliwa kadra pracowników sekretariatu i obsługi.