Podsumowanie realizacji Programu ,,Za życiem” w roku 2021 oraz Podsumowanie realizacji Programu ,,Za życiem” latach 2017-2021

Całoroczne podsumowanie Programu ,,Za życiem” oraz podsumowanie Programu na przestrzeni 2017-2021 roku.

 

Program ,,Za życiem” dobiegł końca. Jako Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy zapewnialiśmy dzieciom pomoc oraz wsparcie w ich rozwoju od grudnia 2017 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki założyło realizację zajęć w wymiarze 12720 godzin zaplanowanych na cały okres trwania projektu (lata 2018-2021). Na rok 2018 było to 2600 godzin, na 2019 – 2860, natomiast na rok 2020 oraz 2021 – 3630 godzin. Nasz ośrodek zrealizował niemalże wszystkie zaplanowane godziny, realizując ich aż 12628. Wliczając grudzień 2017, który był pierwszym miesiącem działania projektu, nasz Ośrodek przez cały program zrealizował 12628 godzin z 12844 przez nas zaplanowanych. 216 godzin niezrealizowanych wynika głównie z ograniczenia funkcjonowania Poradni od połowy marca do końca maja 2020 ze względu na pandemię Sars-Cov-2.

Godziny zrealizowane w poszczególnych latach prezentują się następująco:

Rok 2017 – 124 godziny zrealizowane;

Rok 2018 – 2457 godzin zrealizowanych;

Rok 2019 – 2881 godzin zrealizowanych;

Rok 2020 – 3538 godzin zrealizowanych;

Rok 2021 – 3628 godzin zrealizowanych.

Rok 2021 Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy kończy z bardzo dobrym wynikiem. Poradnia wraz z ośrodkiem funkcjonowała cały rok z zachowaniem należytych środków ostrożności oraz higieny. Dzieci przyjmowane na zajęcia przychodziły do nas zdrowe, co potwierdzał pomiar temperatury dokonywany przez terapeutów oraz pracowników poradni.

W 2021 roku zrealizowaliśmy: 309 godzin terapii pedagogicznej, 125 godzin terapii tyflopedagogicznej, 1310 godzin terapii logopedycznej, 1536 godzin rehabilitacyjnych oraz 348 godzin terapii neurotaktylnej. W dalszym ciągu owocnie współpracowaliśmy z Ośrodkiem Artystyczno-Edukacyjnym KORART, w którym dzieci korzystały z indywidualnej terapii dostosowanej do ich potrzeb rozwojowych. Łącznie objęliśmy pomocą 71 dzieci. Dzieci w liczbie 32 posiadały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i otrzymały dodatkową pomoc w ramach Programu. Dzieci w liczbie 39 to dzieci, które korzystały jedynie z godzin zaplanowanych przez MEN, nie posiadając opinii o WWR.

W czasie trwania Programu stworzyliśmy ulotkę dotyczącą pomocy udzielanych przez naszą poradnię w ramach Programu oraz Informator z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu głogowskiego.