Terapia psychologiczna

Na terenie poradni realizowana jest terapia psychologiczna. O włączeniu do tej formy pomocy decydują specjaliści po rozpoznaniu sytuacji i potrzeb klientów na ich wniosek i za ich zgodą. Terapią psychologiczną objęte są dzieci i młodzież doświadczające problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych.  W proces terapii bywają włączeni ich rodzice i opiekunowie. Celem oddziaływań jest wspieranie w dokonywaniu pożądanych zmian, w tym dokonywaniu korekty w zakresie zachowania, właściwości poznawczych, emocji oraz innych osobistych schematów zachowań. Dominującą forma terapii psychologicznej jest terapia krótko i długoterminowa. Nasi klienci korzystają także z terapii rodzinnej, porad i rozmów terapeutycznych.