Podsumowanie całego roku 2019 w ramach programu ,,Za życiem’’

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie na podstawie porozumienia MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno opiekuńczych zrealizowała kolejny rok w ramach Programu ,,Za życiem’’. W roku 2019 pomocą w naszej placówce objętych zostało 86 dzieci, z czego 26 w ramach programu. Łącznie zrealizowaliśmy 2881 godzin terapeutycznych, na które składają się zajęcia z pedagogiem, logopedą, tyflopedagogiem oraz fizjoterapeutą. Spośród zrealizowanych godzin 222 godziny przeznaczone zostały na diagnozę psychologiczną i psychiatryczną oraz Arteterapię – leczenie przez sztukę.

Dzieci objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju oraz Programem ,,Za życiem’’ miały również możliwość uczęszczania na dodatkowe, co tygodniowe zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz Grupowe Zajęcia Kreatywne. Realizowaliśmy również spotkania dla rodziców oraz spotkania dla rodziców z dziećmi na tematy ściśle związane ze wspomaganiem rozwoju dziecka oraz wspierające ich integrację. Były realizowane tematy takie jak:

  • 2 spotkania organizacyjno-informacyjne dla rodziców dzieci objętych WWR i w ramach programu ,,Za życiem’’
  • Wielkanocne zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci
  • Czas na wspólną zabawę – zajęcia warsztatowo-instruktażowe dla dzieci i rodziców
  • Prelekcja ,,Ekrany – szkodzą czy wspomagają rozwój dziecka?’’
  • Prelekcja dla rodziców ,,Jak stymulować rozwój mowy małego dziecka’’
  • Piknik integracyjny dla rodziców i ich rodzin.
  • Warsztaty dla rodziców – Rodzeństwo bez rywalizacji
  • Warsztaty dla rodziców z dziećmi – Poranny krąg – kolorowa jesień

W ramach programu współpracowaliśmy z przedszkolami na terenie powiatu głogowskiego oraz ośrodkami zdrowia. Stworzona została również ,,Lista instytucji oraz organizacji realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu głogowskiego’’, która zawiera placówki dostępnych specjalistów i miejsc, gdzie rodziny wraz z dziećmi mogą otrzymać pomoc.

Informacje o działaniu ośrodka zostały także umieszczone w ,,Informatorze dla szkół podstawowych na rok 2019’’ przygotowanym przez Starostwo Powiatowe w Głogowie i przekazane wszystkim szkołom w powiecie głogowskim.