Podsumowanie realizacji programu ,,Za życiem’’ w roku szkolnym 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 dobiega końca a wraz z nim kolejny rok realizacji programu ,,Za życiem’’ dzięki któremu wsparciem objętych zostało 57 dzieci. Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Głogowie w okresie od stycznia do lipca zrealizował 1713 godzin terapeutycznych, na które składają się indywidualne zajęcia z pedagogiem w wymiarze 140 godzin, logopedą – 616 godzin, tyflopedagogiem – 87 godzin oraz fizjoterapeutą – 665 godzin. Nasza poradnia współpracuje także z Ośrodkiem Artystyczno-Edukacyjnym KORART w Głogowie, który objął terapią zajęciową  6 dzieci, realizując przy tym 205 godzin. Na godziny terapeutyczne składał się również dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny zorganizowany w lipcu 2020 r.

W okresie od połowy marca do końca maja 2020 r. Ośrodek nie realizował zajęć na terenie poradni ze względu na ogłoszoną w kraju epidemię SARS – CoV- 2 . Zajęcia prowadzone były zdalnie przez  terapeutów  w różnych formach takich jak: konsultacje telefoniczne, terapie prowadzone przez komunikatory internetowe tj. Skype oraz przesyłanie i konsultowanie pomocy dydaktycznych za pomocą poczty elektronicznej. Od czerwca wznowiliśmy zajęcia na okres wakacyjny z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dzieciom idącym do szkoły i kończącym  terapię  wręczyliśmy indywidualnie dyplomy zakończenia wraz z przyborami szkolnymi.