Całoroczne podsumowanie roku 2020 w ramach Programu ,,Za życiem

Podsumowanie całego roku 2020 w ramach Programu ,,Za życiem”

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie drugi rok realizowała zadania jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na podstawie porozumienia MEN z dnia 5 września 2017 r. w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”. W 2020 roku zajęciami terapeutycznymi objęliśmy 40 dzieci, w tym 9 dzieci do trzeciego roku życia. W  ramach współpracy z ośrodkiem Fizjoterapia w Głogowie realizowane było intensywne  wsparcie rozwoju ruchowego dzieci – przeprowadzono 1392 godziny zajęć fizjoterapeutycznych. Dzieci skorzystały także z terapii logopedycznej w wymiarze 1321 godzin, terapii pedagogicznej w wymiarze 290  godzin, zajęć tyflopedagogicznych  w wymiarze 49 godzin. Ponadto odbyły się 2 godziny spotkań z psychologiem.

Nasza placówka kolejny rok współpracowała z Ośrodkiem Artystyczno-Edukacyjnym KORART w Głogowie. Zrealizowanych zostało 413 godzin, na które składał się turnus rehabilitacyjny zrealizowany w lipcu i sierpniu wynoszący 203 godziny. Dzięki współpracy 6 dzieci skorzystało z terapii obejmującej intensywną stymulację polisensoryczną w postaci masaży, zajęć integracji sensorycznej, aktywności twórczej i poznawczej.

W okresie od połowy marca do końca maja 2020 r. Ośrodek nie realizował zajęć na terenie poradni ze względu na ogłoszoną w kraju epidemię SARS-CoV-2. Zajęcia realizowane były przez terapeutów zdalnie, za pomocą komunikatorów internetowych, pomoce dydaktyczne przekazywane były drogą elektroniczną oraz odbywały się porady telefoniczne z rodzicami. Na początku maja wznowione zostały zajęcia rehabilitacyjne z zachowaniem wszelkich środków reżimu sanitarnego. W tym okresie zajęcia odbywały się w gabinecie wyposażonym w dwufunkcyjną lampę bakteriobójczą i urządzenie do dekontaminacji powietrza. Zrealizowano także tydzień zajęć z terapii polisensorycznej dla 6 dzieci w wymiarze 6 godzin. Przeprowadzono również 10 spotkań kreatywnych z elementami uważności oraz 2 spotkania o charakterze warsztatowym dla rodziców i dzieci pt. „Poranny krąg –  zimowe zabawy sensoryczne”.

Rok 2020 mimo trudnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w Polsce okazał się w realizacji programu „Za życiem” rokiem sukcesów i wymiernych korzyści dla dzieci wymagających pomocy i wsparcia w ich właściwym rozwoju.