Współpraca z rodzicami

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Praca w dziale wczesnego wspomagania rozwoju przebiega przy ścisłej współpracy z rodzicami naszych podopiecznych. Na bieżąco omawiany jest przebieg terapii, przekazywane są zalecenia do pracy wraz z instruktażami oraz potrzebnymi materiałami. Ponadto prowadzimy zebrania organizacyjne, prelekcje, różnego rodzaju warsztaty dla rodziców, których celem jest poszerzanie ich umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem w środowisku domowym. W ramach tej współpracy odbywają się między innymi: warsztaty tematyczne i integracyjne np.: wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych, poranny krąg, zabawy sensomotoryczne.