Zadania z zakresu WWR

ZADANIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU REALIZOWANE SĄ W NASZEJ PORADNI POPRZEZ:  

  • wielospecjalistyczną diagnozę psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną
  • opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci, uwzględniających zalecenia w środowisku domowym,
  • indywidualną terapię pedagogiczną , logopedyczną i psychologiczną,
  • terapię grupową według Metody Dobrego Startu oraz Metody Ruchu Rozwijającego,
  • indywidualne porady psychologiczne dla rodziców,
  • grupę wsparcia dla rodziców,
  • współpracę z instytucjami i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, do których uczęszczają dzieci,
  • współpracę z ośrodkami leczniczymi i diagnostycznymi, pod których medyczną opieką znajdują się dzieci,
  • zajęcia rehabilitacyjne.