Podsumowanie realizacji programu ,,Za życiem’’ w roku szkolnym 2018/2019

Od września Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie rozpoczęła kolejny rok szkolny jako Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy realizujący program kompleksowego wsparcia rodzin ,,Za Życiem’’. Objęliśmy wsparciem 80 dzieci, z czego 44 w ramach programu. Łącznie zrealizowaliśmy 1652 godziny terapeutyczne, na które składają się zajęcia z pedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą, fizjoterapeutą oraz terapeutą prowadzącym Arteterapię – leczenie przez sztukę. Dzieci, jak również rodzice mogli skorzystać także z diagnozy psychologicznej oraz psychiatrycznej.

W ramach programu ,,Za życiem’’ oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju nasi terapeuci przeprowadzili spotkania dla dzieci i rodziców mające na celu integrację oraz świadome wykorzystywanie czasu z dzieckiem stymulujące jego rozwój.
Spotkania były organizowane na tematy takie jak:

  • ,,Zabawy sensoryczne rozwijające motorykę małą dla dzieci i rodziców’’
  • ,,EKRANY – wspomagają, czy szkodzą rozwojowi małego dziecka’’
  • ,,Ozdoby choinkowe’’
  • ,,Jak stymulować rozwój mowy u dziecka’’
  • ,,Warsztaty wielkanocne’’
  • ,,Czas na wspólną zabawę’’

Na zakończenie roku szkolnego zorganizowaliśmy dla dzieci i rodziców Piknik w Dalkowie na terenie Dendrofarmy pod tytułem ,,Gramy w zielone’’. Przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem naturalnych produktów i barwników. Przygotowane zostały liczne zabawy i atrakcje, takie jak wspólne śpiewanie piosenek, zabawy integracyjne oraz grill. W pikniku wzięło udział 55 dzieci wraz z rodzicami. Dzieci kończące u nas terapię otrzymały dyplomy oraz przybory szkolne, z którymi od września rozpoczną naukę w szkole.