Oferta zajęć grupowych

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

  • Trening Słuchowy
  • Radosna kinezjologia
  • Arteterapia
  • Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz
  • Zajęcia kreatywne z elementami uważności