Praca z gimnazjalistami

Z poziomu szkół średnich zeszliśmy do gimnazjalistów. Gimnazjaliści stoją także przed bardzo ważną decyzją życiową tym bardziej, że jest to ich pierwsza indywidualna decyzja edukacyjna. Dotychczas za nich decydował „system oświaty”, nie byli stawiani prze wyborem, czy uczyć się w gimnazjum czy nie, gdyż każdy uczeń ma obowiązek realizacji obowiązku szkolnego obejmującego gimnazjum i nie ma innej alternatywy. Obecnie kończąc naukę w gimnazjum uczeń ma do wyboru trzy ścieżki edukacyjne na poziomie ponadgimnazjalnym. Którą ze ścieżek wybrać, podpowiadaliśmy gimnazjalistom z Gimnazjum nr 2 w trakcie zajęć warsztatowych „Kim być”. Zajęcia odbywają się w najbardziej optymalnych liczebnie grupach czyli 10-15 osobowych. Największym zainteresowaniem cieszy się ta część zajęć, która dotyczy poznawania własnych preferencji i predyspozycji zawodowych. Daje to młodzieży możliwość poznania siebie i na tej podstawie dokonywania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Wszystkich uczniów, którzy chcieliby jeszcze indywidualnie przedyskutować swoje wybory, zapraszamy na spotkania do pedagoga szkolnego lub do nas, czyli poradni psychologiczno-pedagogicznej.