Spotkanie w ramach Grupy Wsparcia i Samokształcenia dla Nauczycieli Doradców Zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego

Zgodnie z ustalonym terminem spotkań, w siedzibie Ośrodka Metodycznego w Głogowie, w dniu 20 lutego 2018 roku, odbyło się spotkanie w ramach Grupy Wsparcia i Samokształcenia dla Nauczycieli Doradców Zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

Celem spotkania była integracja środowiska doradców zawodowych i wymiana doświadczeń w realizacji doradztwa zawodowego na poziomie obecnych szkół podstawowych, a przed reformą w gimnazjach w ramach „Dobrych praktyk”. Swoimi doświadczeniami podzieliły się długoletnie pedagożki – doradcy zawodowi:
Szkoła Podstawowa nr 3- Pani Anna Kowalska
Szkoła Podstawowa nr 2 –Pani Elżbieta Mazur.

W wymianie doświadczeń z powyższego zakresu wzięli udział doradcy zawodowi uczestniczący w spotkaniu, z pozostałych szkół podstawowych – Pani Joanna Podwińska ze Szkoły Podstawowej w Kotli oraz Pani Barbara Kuczyńska ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu.

W trakcie spotkania zostały przekazane nauczycielom –doradcom zawodowym obszerne materiały pomocnicze do prowadzenia doradztwa zawodowego na każdym poziomie kształcenia przekazane przez ORE w Warszawie.