SEMINARIUM POWIATOWE „Zintegrowany system kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji, edukacji i rynku pracy”.

W dniu 20 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie Sieci Wsparcia I Samokształcenia Doradców Zawodowych w innym miejscu i w innej formule spotkania.

Tym razem miejscem spotkania był Hotel Qubus, a formą spotkania było Seminarium. Tematem Seminarium był Zintegrowany System Kwalifikacjinowe podejście do kwalifikacji. Trenerami, którzy zaprezentowali nam tematykę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji byli: Pan Jarosław Traczyński i Pani Agnieszka Sekułowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych we Wrocławiu. Seminarium otworzyła Pani Anna Hejmej, zastępca dyrektora PCPPPiDN w Głogowie. Powitała Starostę Głogowskiego Pana Jarosława Dudkowiaka, pod którego patronatem odbywało się seminarium, gości oraz uczestników. Uczestnikami Seminarium byli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, nauczyciele zawodu i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych Pan Jarosław Traczyński i Pani Agnieszka Sekułowicz w interesujący sposób zapoznali nas z ideą i tematyką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – nowego rozwiązania dla rynku pracy Systemu wprowadzającego przejrzystość i porównywalność kwalifikacji zawodowych w Polsce i innych krajach Europy. System ten umożliwia nabywanie kwalifikacji na bazie doświadczeń zawodowych i np. zainteresowań w nowy sposób ułatwiający transparentność kwalifikacji w innych krajach. Tak w wielkim skrócie można przedstawić ideę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który był tematem Seminarium.

 

Koordynatorzy Sieci: Marzanna Sacewicz, Martyna Andrusiak