DORADZTWO ZAWODOWE ON-LINE

Drodzy Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zapraszamy do poradni na spotkania zdalne z doradcami zawodowymi. Chcemy Wam pomagać i towarzyszyć w wybieraniu i planowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych on –line.
Poniżej link do materiału:

DORADZTWO ZAWODOWE ON-LINE