Dokumenty do pobrania

  • wniosek o przyjęcie do poradni
  • wniosek o objęcie dziecka terapią
  • wniosek o przekazanie dokumentacji
  • zaświadczenie lekarskie
  • opinia na potrzeby zespołu orzekającego