Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

W bieżącym roku szkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie kontynuuje
realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania. Aktualnie wielospecjalistyczną opieką
obejmujemy 50 dzieci i ich rodzin. Oprócz indywidualnej terapii logopedycznej,
pedagogicznej, rehabilitacyjnej dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania, zajęć grupowych dla dzieci prowadzimy także działania wspierające rodzinę w
formie konsultacji psychologicznych oraz spotkań instruktażowych. W każdy drugi
poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania grupowe dla rodziców i dzieci poświęcone
wybranej tematyce. Pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie poprowadziła fizjoterapeutka –
p. Izabela Raczkowska na temat integracji sensorycznej. Fizjoterapeutka wskazała na przejawy
zachowań dzieci mogące sugerować zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej,
zademonstrowała kilka podstawowych ćwiczeń możliwych do wykonywania w domu, omówiła
ich cel i technikę wykonania. Każdy z rodziców miał okazję przetrenować poszczególne
ćwiczenia na własnym dziecku pod okiem specjalisty oraz uzyskać dodatkowe informacje.

Poniżej terminarz kolejnych spotkań instruktażowych i ich tematyka:
– 9 listopada – Wspieranie rozwoju mowy w środowisku domowym;
– 14 grudnia – Masaż motyla i inne rodzaju masaże dla dzieci;
– 11 stycznia – Trening umiejętności społecznych – usamodzielnianie dziecka;
– luty – Wzmacnianie gotowości szkolnej dziecka.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach, a nie objęte w poradni wczesnym
wspomaganiem rozwoju prosimy o kontakt telefoniczny i ustalenie możliwości udziału w
zajęciach grupowych.