Praca z młodzieżą w II Liceum Ogólnokształcącym

Kolejną okazję do pracy z młodzieżą mieliśmy w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w ramach cyklu zajęć warsztatowych z orientacji zawodowej a zatytułowanych „Moja kariera zawodowa”. Zajęcia były skierowane dla uczniów klas III kończących naukę w szkole średniej. W ciągu 3-godzinnych zajęć staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie co dalej z moją karierą zawodową. Studia, jeśli tak, to jakie i gdzie, praca, przerwa w nauce, wyjazd za granicę? Każdy miał okazję swobodnie wypowiadać się na temat swoich najbliższych planów edukacyjnych i życiowych. My, jako doradcy zawodowi staraliśmy się podpowiadać najefektywniejsze rozwiązania, czasami prowokować młodzież do pogłębionej autoanalizy pod kątem własnych możliwości zawodowych i na tej podstawie do kreowania swojej przyszłości zawodowej. Było mnóstwo ciekawych planów, ale też i sporo indywidualnych znaków zapytania. U tych osób, u których jest jeszcze niepewność i znaki zapytania, co dalej, zaprosiliśmy na indywidualne spotkania doradcze z pedagogiem szkolnym lub do nas do poradni. Były to dla nas także, jako doradców zawodowych, bardzo ciekawe i budujące zajęcia.