Bądź autorem swojej kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbywającego się w tym roku pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery” doradcy zawodowi z Poradni wzięli udział w Forum Dyskusyjnym subregionu legnickiego, które odbywało się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Legnicy.

Jednym z punktów Forum była inicjatywa zawiązania sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych oraz psychologów zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych subregionu legnickiego.

Również w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery gościliśmy w Głogowie na prelekcjach dla młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego Panią Olgę Siczek z Fundacji Elab z Warszawy, która zapoznawała młodzież tych szkół z możliwościami podjęcia studiów za granicą ,zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Danii i Holandii. Pani Olga obszernie wyjaśniała system funkcjonowania studiów w tych krajach, sposób aplikacji i źródła finansowania studiów za granicą.

Zaoferowała także uczniom zainteresowanym podjęciem studiów w tych krajach bezpłatną pomoc w ubieganiu się o przyjęcie na studia. Uczniów zainteresowanych tym tematem zachęcamy do nawiązania kontaktu z Fundacją Elab.