Dni otwarte

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w Targach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że planuje udział naszej instytucji w Dniach Otwartych.

Proponujemy:

– 23 listopada 2017 r. w godzinach 11:00-16:00 – Konsultacje specjalistów – dotyczące:

– procedur związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

– form kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz możliwości wsparcia edukacyjnego

– doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych

– poradnictwa wychowawczego

Ponadto:

– 20 listopada 2017 r. w godzinach 16:00-18:00 zajęcia otwarte dla rodziców dzieci niepełnosprawnych –Wyjątkowe rodzicielstwo – w świecie

– 21 listopada 2017 r. w godzinach 12:00-14:00 – Konsultacje specjalistów wczesnego wspomagania (logopedów, pedagogów, fizjoterapeutów) dotyczące wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, procedur diagnostycznych, możliwości wsparcia rozwojowego i wychowawczego dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością.

– 23 listopada 2017 r. o godzinie 14:00 – Konsultacje z tyflopedagogiem.