Forum Dyskusyjne „Doradztwo zawodowe w praktyce”

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie serdecznie zaprasza doradców zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego, pedagogów szkolnych do udziału w Forum Dyskusyjnym „Doradztwo zawodowe w praktyce”

w programie:

1.Rynek pracy-zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie głogowskim /
formy współpracy z oświatą- Sławomir Majewski –Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie
2.Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej –przedstawienie zadań, które realizuje GCEZ -formy współpracy ze środowiskiem lokalnym- p.o Dyrektora Adam Bogusz
3.Centrum Doradztwa Zawodowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Centrum Dzwoni”- przedstawienie specyfiki działania Centrum
4.Sieć Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych – cel i plan działania na 2017/2018 „Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej” – M.Andrusiak, M.Sacewicz –doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głogowie

Prowadzący: Marzanna Sacewicz, Martyna Andrusiak
Termin realizacji: 12.12.2017r godz:10:00
Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne
Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38
Koszt: Forma bezpłatna

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w forum pod nr tel 76 838 42 93
do dnia 07.12.2017r.

Dyrektor PCPPP i DN
Barbara Krzywulicz