Zaproszenie dla doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza doradców zawodowych, pedagogów
i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Spotkanie odbędzie się 28.05.2019 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Jedności Robotniczej 38. Początek spotkania o godz. 12:00, przewidywany czas trwania spotkania
do godz.13.30.

Tematem majowego spotkania będzie „Mapa karier”- program komputerowy dla doradztwa zawodowego. Jest to ciekawa propozycja dla doradców zawodowych,
nauczycieli, uczniów i rodziców – czyli wszystkich uczestników Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, który można zaprezentować na radzie pedagogicznej.

Program prezentować będą:

Renata Napierała-doradca zawodowy z Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego
Marzanna Sacewicz – koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia dla doradców zawodowych

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 24.05.2019 r
pod nr tel. 76 838 42 93

https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2019/05/Sie%C4%87-doradc%C3%B3w-zawodowych.pdf