UWAGA!!!

W związku z ogłoszeniem w dniu 14.03.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszego kraju Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie ogranicza działalność diagnostyczno-terapeutyczną w terminie od dnia 17.03.2020 r. do 25.03.2020 r.
Informujemy, że w okresie ograniczenia działalności pełnione będą na terenie poradni dyżury specjalistów (psychologów, pedagogów, logopedów), z którymi można kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową.
W sytuacjach kryzysowych prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny w godzinach od 900 do 1400.
Sekretariat poradni czynny będzie w godzinach od 800 do 1500 w celu przekazywania bieżących informacji. Składanie wniosków o przyjęcia do poradni odbywa się w sposób telefoniczny lub drogą mailową. Dokumenty takie jak: orzeczenia, opinie będą wysyłane pocztą.
Numer telefonu: 76 833 32 93 lub 76 835 75 40
Mail: centrum@pcpppidn.eu