Od 11 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głogowie otwarta

Informujemy, że od dnia 11 maja 2020 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głogowie wznawia  w pełni działalność diagnostyczną. W pierwszej kolejności realizowane będą diagnozy, które nie odbyły się w ustalonych terminach w związku ze stanem epidemii oraz diagnozy niezbędne do wydania orzeczeń. W następnej kolejności diagnozowane będą dzieci pod kątem oceny gotowości szkolnej.

Wznawiamy również działania terapeutyczne, w przypadku których praca zdalna jest nieefektywna oraz niemożliwa  ze względów organizacyjnych.

W uzgodnieniu z pracownikami poradni nadal realizowane będą niektóre formy pracy zdalnej.

 

Ważna informacja dla klientów poradni

 

Od dnia 11 maja 2020 r. do odwołania obowiązywać będą następujące zasady

 

 1. Przyjęcia do poradni odbywają się jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu oraz godziny wizyty.
 2. Na badania oraz inne formy działań należy zgłosić się punktualnie. Nie ma możliwości oczekiwania w poczekalni, dlatego prosimy o zgłoszenie się nie wcześniej niż na 5 minut przed wyznaczoną godziną. Osoby spóźnione nie będą przyjmowane.
 3. Na badania i terapię z dzieckiem zgłasza się jedna osoba towarzysząca.
 4. Osoby umówione powinny oczekiwać przed budynkiem poradni, będą punktualnie wzywane przez pracowników poradni.
 5. Dzieci oraz osoby im towarzyszące są zobowiązane do noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek, z wyjątkiem dzieci poniżej 4 roku życia i osób niepełnosprawnych.
 6. Przed wejściem do poradni klienci są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz zachowania zasad dystansu społecznego.
 7. Na diagnozę i terapię przyjmowane są jedynie osoby zdrowe, dotyczy to zarówno dzieci, jak i opiekunów – rodzic przy wejściu do poradni wypełnia stosowną ankietę i zaświadcza, że dziecko oraz domownicy nie mają objawów chorobowych, nikt nie miał kontaktu z osobą chorą i nie  jest objęty kwarantanną. Przed wejściem wykonywany jest pomiar temperatury.
 8. Klienci poradni mogą poruszać się po poradni jedynie z pracownikiem, w wyznaczonych miejscach.
 9. Klienci proszeni są o przynoszenie w miarę możliwości własnego długopisu i ołówka.
 10. Czas trwania terapii będzie ograniczony do 40 minut w związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji.
 11. O czasie trwania badania rodzic zostanie poinformowany podczas wizyty, będzie on zależał od rodzaju badania, wieku dziecka, niezbędnych czynności.
 12. W sytuacji braku możliwości omówienia wyników badań, ustalany będzie dodatkowy termin, możliwy też będzie kontakt zdalny.
 13. Po każdym badaniu i terapii wykonywana będzie dezynfekcja pomieszczenia polegająca na wytarciu blatów, klamek, używanych sprzętów, wietrzenie pokoju.
 14. Wnioski o wydanie opinii i orzeczenia wypełniane będą podczas wizyty lub mogą być przesłane do poradni pocztą.
 15. Opinie i orzeczenia wydawane przez poradnię mogą być odbierane osobiście (klient zgłasza swoje przybycie telefonicznie, posiada maseczkę i rękawiczki, kwituje odbiór w punkcie przyjęć) lub za pośrednictwem poczty.

 

Poniżej link do ankiety wstępnej kwalifikacji:

Ankieta (PDF)