Spotkanie pedagogów szkolnych

Dnia 16 marca 2023 roku o godzinie 12:00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie przy ulicy Folwarcznej 52 odbyło się spotkanie pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i innych specjalistów zatrudnionych w szkołach  na terenie powiatu głogowskiego.

Tematyka spotkania dotyczyła:

  • organizacji badań realizowanych na terenie poradni oraz rodzajów działań postdiagnostycznych w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego;
  • działań przediagnostycznych i postdiagnostycznych usprawniających współpracę szkół i poradni w świetle dotychczasowych doświadczeń i wypracowanych rozwiązań;
  • wprowadzenia nowych pracowników w zasady współpracy i efektywnej komunikacji z poradnią;
  • omówienia bieżących problemów oraz możliwych sposobów.

 

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Potwierdziło potrzebę bezpośredniej wymiany informacji a także integracji specjalistów, którzy działają w obszarze zazębiających się problemów. Przewidziane są kolejne spotkania tematyczne.