Zajęcia kreatywne

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju w każdy poniedziałek o godz. 15:00 odbywają się „Zajęcia kreatywne z elementami uważności”. Dzieci  uczestniczą w różnorodnych formach aktywności zarówno motoryki małej jak i dużej, zabawach z elementami muzykoterapii. Realizowane ćwiczenia pomagają kształtować u dziecka: pamięć wzrokową, koncentrację uwagi, a przede wszystkim umiejętności manualne. Zajęcia kreatywne z elementami uważności rozwijają wyobraźnię i uczą zachowań społecznych. Poprzez ćwiczenia uważności dzieci zdobywają umiejętności radzenia sobie ze stresem, pojawiającymi się trudnymi emocjami takimi jak złość, smutek w celu ich łagodzenia. Poznają umiejętność wyciszenia, jak koncentrować uwagę na oddechu i dostrzegać jaki ma on wpływ na samopoczucie. Jednym z naszych ćwiczeń trenowania uważności jest wspólne tworzenie opowieści relaksacyjnych z dźwiękiem. Zapraszam do wysłuchania opowieści dźwiękowej: „Było sobie szczęście”. Miłego odsłuchu.

Link