Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego

W dniu 06.10.2023r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej odbyły się zajęcia w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów dwóch klas 7 i jednej klasy 8, przeprowadzone przez Agnieszkę Szymańską- doradcę zawodowego. Młodzież w trakcie warsztatów nabywała umiejętności z zakresu zarządzania sobą w czasie oraz współpracy. Pracując w małych grupach, wykonywali trudne zadania, dzięki którym doskonalili miękkie umiejętności dotyczące planowania i komunikacji. Największym zainteresowaniem cieszyły się zadania dotyczące kooperacji podczas wspólnych budowli z klocków Lego. Był to wartościowy czas spędzony na nauce przez zabawę.