Rozmowy ze specjalistami Poradni

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie.