Zajęcia „Akademia Malucha”

Od września w każdy piątek o godz. 10:00 odbywają się zajęcia „Akademia Malucha”   dla dzieci wraz z opiekunami  objętymi Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju.  Uczestnicy biorą udział w różnorodnych formach aktywności motoryki dużej  m.in. torach przeszkód, ścieżkach sensorycznych oraz motoryki małej poprzez stymulacje dłoni rozmaitymi masami sensoplastycznvmi. Realizowane ćwiczenia pomagają kształtować u dziecka: umiejętności manualne, rozwijanie koncentracji uwagi, współpracy w grupie. Ćwicząc sprawność dłoni i palców dziecko przygotowuje się do opanowania umiejętności samoobsługowych, artykulacji, a w późniejszych latach do nauki pisania.

Wszelkie informacje oraz zapisy u organizatorów: pedagog Ewelina Ceklarz

pedagog Małgorzata Chudzińska.

Serdecznie Zapraszamy!