Spotkanie informacyjne

W dniu 18 marca 2024 roku o godzinie 1630 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością dotyczące przedszkola specjalnego/grupy specjalnej.

Podczas spotkania zostaną przedstawione:

  • przepisy prawne dotyczące funkcjonowania grup specjalnych;
  • zasady naboru do przedszkola specjalnego i wymagane dokumenty;
  • korzyści i ograniczenia wynikające z realizacji wychowania przedszkolnego przez dziecko niepełnosprawne w grupie specjalnej;
  • doświadczenia z praktyki zaprezentowane przez Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie oraz nauczycieli.

Równocześnie informujemy, że do przedszkola specjalnego/grupy specjalnej  mogą uczęszczać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna (także w stopniu lekkim).

Zapraszamy zainteresowanych na spotkanie. Anna Hejmej