Przygoda w ZOO

13 czerwca absolwenci zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i programu Za Życiem przeżyli wspaniałą przygodę. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprosili rodziców i dzieci na piknik pod hasłem „Idziemy do ZOO”.

Spotkanie odbyło się na terenie poradni przy ul. Folwarcznej. Piętnaścioro naszych podopiecznych, którzy we wrześniu rozpoczną edukację szkolną, pożegnało się ze swoimi terapeutami i wzięło udział w tematycznej zabawie. Dzieci podzielone na drużyny zdobywały cztery sprawności doskonaląc swój słuch, wzrok i motorykę. Wszystko pod okiem terapeutów i rodziców. W trakcie wędrówki od bazy do bazy, przyszli uczniowie m.in. z uważnością słuchali odgłosów zwierząt, przygotowywali zwierzęce maski i przechodzili przez małpi gaj pełen przeszkód.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest kluczowym elementem wsparcia dla dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi. Działania te zapewniają najmłodszym możliwie najlepsze warunki do rozwoju i nauki. W naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest zespół specjalistów, który intensywnie współpracują z dziećmi oraz ich rodzicami, aby wspólnie osiągnąć wyznaczone cele terapeutyczne. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi logopedów, pedagogów i psychologów możliwe jest osiąganie coraz lepszych wyników i tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju najmłodszych. Dzieci objęte programem WWR osiągają znaczne postępy w sferze komunikacyjnej, emocjonalnej oraz ruchowej.

Absolwentom życzymy sukcesów w szkole oraz przyjemnych i bezpiecznych wakacji. Dzieciom i rodzicom dziękujemy za przybycie i wspólne spędzenie czasu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji:

https://youtu.be/xfb71YfmIWk?si=chjr6CdEKRUHRlSf