Szkolenia


Plan szkoleń - semestr 2 2015/2016

Aktualne szkolenia


Konferencje – formy bezpłatne – zgłoszenia telefoniczne


Lp. Nazwa wydarzenia Data
1 ZAPROSZENIE na konferencję inaugurującą pracę wszystkich sieci współpracy i samokształcenia działających przy PCPPP i DN w Głogowie w roku szkolnym 2015/2016 14.12.2015
2 Nowy podział środków na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli od 1 stycznia 2016r 11.12.2015

Szkolenia – formy płatne – karta zgłoszenia online

Po telefonicznym zgłoszeniu się na formę płatną prosimy o przesłanie zgłoszenia pisemnego. Należność należy wpłacić na 3 dni przed planowaną formą doskonalenia.
nr konta : 35 1060 0076 0000 3300 0031 1881. Prosimy dopisać tytuł szkolenia.

Lp. Nazwa wydarzenia Data
1 ZAPROSZENIE na konferencję inaugurującą pracę wszystkich sieci współpracy i samokształcenia działających przy PCPPP i DN w Głogowie w roku szkolnym 2015/2016 14.12.2015
2 Nowy podział środków na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli od 1 stycznia 2016r 11.12.2015

*Informujemy, że z niepłatnych form szkoleniowych, tj. konferencji metodycznych mogą korzystać tylko nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych, które podpisały stosowne porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Głogowie. Szkolenia płatne skierowane są do wszystkich placówek oświatowych.

*w procesie przyjmowania zapisów na wszystkie formy szkoleniowe decyduje kolejność zgłoszeń.