Zajęcia w poradni

Oferta zajęć grupowych prowadzonych w poradni

Zajęcia dla rodziców:

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Comiesięczne spotkania instruktażowe dla rodziców dzieci objętych WWR

Zajęcia dla dzieci:

 • Grupa wsparcia dla dzieci z rodzin rozbitych,
 • Grupowe zajęcia logopedyczne:
  -„Językowe Igraszki”– 4 grupy
  -„Zabawy słowne i ruchowe rozwijające mowę”
  -„Patrzę, słucham, podskakuję, pięknie mówię i rymuję”
  -„Zamieniam w słowa wszystko, co pomyśli głowa”

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Trening Słuchowy
 • Radosna kinezjologia
 • Arteterapia

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ