Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Głogowie pod nazwą ,,Za życiem”

Od 11 grudnia 2017 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie realizuje w powiecie głogowskim zadania wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, w ramach którego utworzony został program wsparcia dla rodzin ,,Za Życiem’’.
Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia u niego niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat. W zakresie programu prowadzone są indywidualne zajęcia pedagogiczne, tyflopedagogiczne, logopedyczne oraz fizjoterapeutyczne. Dzieci mogą również uczęszczać na zajęcia grupowe takie jak Trening słuchowy, Zajęcia kreatywne oraz Zajęcia ruchowe wg. Weroniki Sherborne. Prowadzimy również spotkania dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do programu na tematy takie jak: ,,Zabawy sensoryczne rozwijające motorykę małą’’, ,,Jak stymulować rozwój mowy u dziecka’’ oraz ,,Ozdoby choinkowe – spotkanie dla dzieci i rodziców’’.
Od listopada 2018 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach programu współpracuje z psychiatrą, z którym również odbyło się spotkanie pod tytułem ,,Rola diagnozy medycznej we wspieraniu rozwoju dziecka’’, na którym rodzice wraz z dziećmi mogli skorzystać z diagnozy i konsultacji psychiatrycznej.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z poszczególnych zajęć:

Terapia logopedyczna prowadzona przez Małgorzatę Chudzińską
Terapia tyflopedagogiczna prowadzona przez Eulalię Kapuściok oraz terapia pedagogiczna prowadzona przez Martynę Andrusiak
Zajęcia kreatywne prowadzone przez pedagoga – Ewelinę Ceklarz
Zajęcia ruchowe wg. W.Sherborne oraz Trening słuchowy prowadzony przez logopedę – Alinę Kukłę
Trening słuchowy prowadzony przez logopedę – Alinę Kukłę
Zajęcia fizjoterapeutyczne prowadzone przez Izabelę Raczkowską