Spotkanie informacyjno – doradcze z uczniami z Ukrainy

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy, z inicjatywy dyrektora  I Liceum Ogólnokształcącego Janusza Kosałki, we współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Głogowie i Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie, w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie, w dniu 12.06.2023 roku odbyło się spotkanie informacyjno – doradcze z uczniami z Ukrainy. Uczniowi Ci uczą się, w tym  języka polskiego, już drugi roku w I Liceum Ogólnokształcącym. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z możliwościami kształcenia na poziomie ponadpodstawowym a także możliwościami uzyskiwania  kwalifikacji zawodowych w Polsce.

W trakcie spotkania uczniowie mieli okazję zapoznania się z systemem edukacji obowiązującym w Polsce a także z ofertą kształcenia na poziomie ponadpodstawowym w powiecie głogowskim. Ponadto, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Marzanna Sacewicz poinformowała o innych formach uzyskiwania formalnych kwalifikacjach zawodowych dostępnych także dla uczniów z Ukrainy w Polsce.

Z możliwościami wsparcia młodzieży w celu aktywizacji zawodowej na rynku pracy, z ramienia Powiatowego Urzędu Pracy,  zapoznała doradca zawodowy Agnieszka Szymańska.

Uczniowie z Ukrainy zostali zaproszeni do korzystania z usług doradców zawodowych zarówno w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Głogowie jak i w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie.