• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie

Na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016r. klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głogowie. Podczas zajęć „Moje mocne strony” uczniowie poznali strukturę szkolnictwa oraz istotę zainteresowań i predyspozycji ważnych przy wyborze szkoły i przyszłego zawodu. Zostali wprowadzeni w problematykę planowania kariery,… Czytaj wiecej →

W bieżącym roku szkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie kontynuuje realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania. Aktualnie wielospecjalistyczną opieką obejmujemy 50 dzieci i ich rodzin. Oprócz indywidualnej terapii logopedycznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, zajęć grupowych dla dzieci prowadzimy także działania wspierające rodzinę w formie konsultacji psychologicznych oraz spotkań instruktażowych. W… Czytaj wiecej →

W roku szkolnym 2012/2013 uruchomiona została w poradni pracownia Biofeedback’u. Trening realizowany tą metodą skierowany jest głównie do osób doświadczających trudności w koncentracji uwagi i kontroli emocji, podatnych na stres, z niską motywacją do aktywności poznawczej, itp. Trening wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego umożliwiając poprzez obserwację własnych mechanizmów funkcjonowania wpływ na zapis fal mózgowych i przez… Czytaj wiecej →

W dniu 26 marca 2014r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego przy ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyła się konferencja na temat „Wyboru zawodu w edukacji szkolnej i konsekwencji tych wyborów na rynku pracy”. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele realizujący zadania z zakresu poradnictwa i doradztwa… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content