• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie

Kolejną okazję do pracy z młodzieżą mieliśmy w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w ramach cyklu zajęć warsztatowych z orientacji zawodowej a zatytułowanych „Moja kariera zawodowa”. Zajęcia były skierowane dla uczniów klas III kończących naukę w szkole średniej. W ciągu 3-godzinnych zajęć staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie co dalej z moją karierą zawodową. Studia,… Czytaj wiecej →

Z poziomu szkół średnich zeszliśmy do gimnazjalistów. Gimnazjaliści stoją także przed bardzo ważną decyzją życiową tym bardziej, że jest to ich pierwsza indywidualna decyzja edukacyjna. Dotychczas za nich decydował „system oświaty”, nie byli stawiani prze wyborem, czy uczyć się w gimnazjum czy nie, gdyż każdy uczeń ma obowiązek realizacji obowiązku szkolnego obejmującego gimnazjum i nie… Czytaj wiecej →

W czwartek 10 marca zakończyliśmy zajęcia warsztatowe z uczniami IV klasy Technikum Leśnego i Technikum Architektury Krajobrazu w Technikum nr 6 w ramach orientacji zawodowej. Młodzież podsumowywała ten etap kształcenia tworząc swoje pierwsze bilanse zawodowe , określała preferencje zawodowe i podejmowała plany wytyczenia dalszych ścieżek edukacyjno-zawodowych.

Dział Poradnictwa Zawodowego i Planowania Kariery Zawodowej w bieżącym roku, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy włączył się do organizacji Targów Kariery Zawodowej w poszerzonej ofercie o stanowiska szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Jednakże w związku z wycofaniem się Powiatowego Urzędu Pracy ze współorganizacji, Targi Kariery Zawodowej w Głogowie nie odbędą się w tym roku…. Czytaj wiecej →

Na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016r. klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głogowie. Podczas zajęć „Moje mocne strony” uczniowie poznali strukturę szkolnictwa oraz istotę zainteresowań i predyspozycji ważnych przy wyborze szkoły i przyszłego zawodu. Zostali wprowadzeni w problematykę planowania kariery,… Czytaj wiecej →

W bieżącym roku szkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie kontynuuje realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania. Aktualnie wielospecjalistyczną opieką obejmujemy 50 dzieci i ich rodzin. Oprócz indywidualnej terapii logopedycznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, zajęć grupowych dla dzieci prowadzimy także działania wspierające rodzinę w formie konsultacji psychologicznych oraz spotkań instruktażowych. W… Czytaj wiecej →

W roku szkolnym 2012/2013 uruchomiona została w poradni pracownia Biofeedback’u. Trening realizowany tą metodą skierowany jest głównie do osób doświadczających trudności w koncentracji uwagi i kontroli emocji, podatnych na stres, z niską motywacją do aktywności poznawczej, itp. Trening wykorzystuje mechanizm sprzężenia zwrotnego umożliwiając poprzez obserwację własnych mechanizmów funkcjonowania wpływ na zapis fal mózgowych i przez… Czytaj wiecej →

W dniu 26 marca 2014r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego przy ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyła się konferencja na temat „Wyboru zawodu w edukacji szkolnej i konsekwencji tych wyborów na rynku pracy”. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali doradcy zawodowi, pedagodzy i nauczyciele realizujący zadania z zakresu poradnictwa i doradztwa… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content