• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie

Tuż przed świętami 16.04.2019 spotkaliśmy się w gronie dzieci i rodziców, aby uczestniczyć w „Wielkanocnych warsztatach”. Na spotkaniu każdy uczestnik wykonywał ozdoby na wielkanocny stół, były to zające z papieroplastyki, oraz jaja w formie płaskiej i przestrzennej. Proponowane techniki plastyczne były dostosowane do możliwości uczestników z WWR, każdy wykazał się dużą kreatywnością. W przyjaznej atmosferze… Czytaj wiecej →

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia. Spotkanie odbędzie się 28.05.2019 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Jedności Robotniczej 38. Początek spotkania o godz. 12:00, przewidywany czas trwania spotkania… Czytaj wiecej →

Dnia 23 października 2018 r. w ramach cyklicznych spotkań dla rodziców, odbyły się zajęcia pt. „Zabawy sensoryczno-motoryczne”. W zajęciach brali udział rodzice wraz ze swoimi dziećmi z WWR. Celem spotkania było przybliżenie rodzicom wpływu wyżej wymienionych zajęć na rozwój dziecka. Zabawy sensoryczne-motoryczne możemy wprowadzać już od pierwszych chwil życia dziecka, ponieważ wpływają one na optymalny… Czytaj wiecej →

Zgodnie z ustalonym terminem spotkań, w siedzibie Ośrodka Metodycznego w Głogowie, w dniu 20 lutego 2018 roku, odbyło się spotkanie w ramach Grupy Wsparcia i Samokształcenia dla Nauczycieli Doradców Zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Celem spotkania była integracja środowiska doradców zawodowych i wymiana doświadczeń w realizacji doradztwa zawodowego na poziomie obecnych szkół… Czytaj wiecej →

Dnia 27 listopada 2017r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizację w latach 2017-2021 zadań  z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  Od 11 grudnia 2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie realizuje w powiecie głogowskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ośrodki te utworzone zostały… Czytaj wiecej →

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie serdecznie zaprasza doradców zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego, pedagogów szkolnych do udziału w Forum Dyskusyjnym „Doradztwo zawodowe w praktyce” w programie: 1.Rynek pracy-zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie głogowskim / formy współpracy z oświatą- Sławomir Majewski –Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy… Czytaj wiecej →

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w Targach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że planuje udział naszej instytucji w Dniach Otwartych. Proponujemy: – 23 listopada 2017 r. w godzinach 11:00-16:00 – Konsultacje specjalistów – dotyczące: – procedur związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – form kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz możliwości wsparcia edukacyjnego – doradztwa… Czytaj wiecej →

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które weszło w życie z dniem 15 września 2017 r. – dotychczasowe wnioski o wydanie orzeczenia są nieaktualne. Jesteśmy w trakcie konstruowania nowych wniosków według wytycznych nowego rozporządzenia. Prosimy o osobisty kontakt w celu uzyskania potrzebnych… Czytaj wiecej →

W piękne, słoneczne popołudnie 6 czerwca 2017r. na terenie Mariny nad Odrą odbył się Integracyjny Piknik Rodzinny dla Dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie. Wszystkich uczestników wspólnego, rodzinnego świętowania połączonego z pysznym poczęstunkiem serdecznie powitała Pani Anna Hejmej – Wicedyrektor Poradni. Pani Ania, jak co roku, podkreśliła znaczenie idei integracji w… Czytaj wiecej →

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie zaprasza rodziców dzieci rozpoczynających naukę czytania oraz mających problemy w opanowaniu tej umiejętności na etapie wstępnym na spotkanie pt. „Wspieranie dziecka w umiejętności czytania” Odbędzie się ono w dniu 16 maja 2017 r. o godz.16:15 na terenie Poradni przy ulicy Folwarcznej 52. Podczas spotkania przedstawione zostaną sposoby zachęcania dzieci do czytania,… Czytaj wiecej →

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbywającego się w tym roku pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery” doradcy zawodowi z Poradni wzięli udział w Forum Dyskusyjnym subregionu legnickiego, które odbywało się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Legnicy. Jednym z punktów Forum była inicjatywa zawiązania sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych oraz psychologów zajmujących się doradztwem… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content