• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie

Posts By: pcpppidn

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia. Spotkanie odbędzie się 28.05.2019 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Jedności Robotniczej 38. Początek spotkania o godz. 12:00, przewidywany czas trwania spotkania… Czytaj wiecej →

Dnia 23 października 2018 r. w ramach cyklicznych spotkań dla rodziców, odbyły się zajęcia pt. „Zabawy sensoryczno-motoryczne”. W zajęciach brali udział rodzice wraz ze swoimi dziećmi z WWR. Celem spotkania było przybliżenie rodzicom wpływu wyżej wymienionych zajęć na rozwój dziecka. Zabawy sensoryczne-motoryczne możemy wprowadzać już od pierwszych chwil życia dziecka, ponieważ wpływają one na optymalny… Czytaj wiecej →

Zgodnie z ustalonym terminem spotkań, w siedzibie Ośrodka Metodycznego w Głogowie, w dniu 20 lutego 2018 roku, odbyło się spotkanie w ramach Grupy Wsparcia i Samokształcenia dla Nauczycieli Doradców Zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Celem spotkania była integracja środowiska doradców zawodowych i wymiana doświadczeń w realizacji doradztwa zawodowego na poziomie obecnych szkół… Czytaj wiecej →

Dnia 27 listopada 2017r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizację w latach 2017-2021 zadań  z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  Od 11 grudnia 2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie realizuje w powiecie głogowskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ośrodki te utworzone zostały… Czytaj wiecej →

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie serdecznie zaprasza doradców zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego, pedagogów szkolnych do udziału w Forum Dyskusyjnym „Doradztwo zawodowe w praktyce” w programie: 1.Rynek pracy-zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie głogowskim / formy współpracy z oświatą- Sławomir Majewski –Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy… Czytaj wiecej →

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w Targach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że planuje udział naszej instytucji w Dniach Otwartych. Proponujemy: – 23 listopada 2017 r. w godzinach 11:00-16:00 – Konsultacje specjalistów – dotyczące: – procedur związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – form kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz możliwości wsparcia edukacyjnego – doradztwa… Czytaj wiecej →

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które weszło w życie z dniem 15 września 2017 r. – dotychczasowe wnioski o wydanie orzeczenia są nieaktualne. Jesteśmy w trakcie konstruowania nowych wniosków według wytycznych nowego rozporządzenia. Prosimy o osobisty kontakt w celu uzyskania potrzebnych… Czytaj wiecej →

W piękne, słoneczne popołudnie 6 czerwca 2017r. na terenie Mariny nad Odrą odbył się Integracyjny Piknik Rodzinny dla Dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie. Wszystkich uczestników wspólnego, rodzinnego świętowania połączonego z pysznym poczęstunkiem serdecznie powitała Pani Anna Hejmej – Wicedyrektor Poradni. Pani Ania, jak co roku, podkreśliła znaczenie idei integracji w… Czytaj wiecej →

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie zaprasza rodziców dzieci rozpoczynających naukę czytania oraz mających problemy w opanowaniu tej umiejętności na etapie wstępnym na spotkanie pt. „Wspieranie dziecka w umiejętności czytania” Odbędzie się ono w dniu 16 maja 2017 r. o godz.16:15 na terenie Poradni przy ulicy Folwarcznej 52. Podczas spotkania przedstawione zostaną sposoby zachęcania dzieci do czytania,… Czytaj wiecej →

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbywającego się w tym roku pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery” doradcy zawodowi z Poradni wzięli udział w Forum Dyskusyjnym subregionu legnickiego, które odbywało się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Legnicy. Jednym z punktów Forum była inicjatywa zawiązania sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych oraz psychologów zajmujących się doradztwem… Czytaj wiecej →

14 czerwca 2016 roku jak co roku odbył się zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Piknik rodzinny”. Było to spotkanie dzieci realizujących na terenie poradni wczesne wspomaganie rozwoju oraz ich rodzin. Uroczystość rozpoczęły podziękowania za całoroczny wysiłek dzieci, współpracę rodziców, zaangażowanie terapeutów. Każdemu dziecku wręczono dyplom, a tym które od września rozpoczną naukę w szkole, tym samym… Czytaj wiecej →

Kolejną okazję do pracy z młodzieżą mieliśmy w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w ramach cyklu zajęć warsztatowych z orientacji zawodowej a zatytułowanych „Moja kariera zawodowa”. Zajęcia były skierowane dla uczniów klas III kończących naukę w szkole średniej. W ciągu 3-godzinnych zajęć staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie co dalej z moją karierą zawodową. Studia,… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content