• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie

Posts By: pcpppidn

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie serdecznie zaprasza doradców zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego, pedagogów szkolnych do udziału w Forum Dyskusyjnym „Doradztwo zawodowe w praktyce” w programie: 1.Rynek pracy-zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie głogowskim / formy współpracy z oświatą- Sławomir Majewski –Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy… Czytaj wiecej →

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w Targach Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że planuje udział naszej instytucji w Dniach Otwartych. Proponujemy: – 23 listopada 2017 r. w godzinach 11:00-16:00 – Konsultacje specjalistów – dotyczące: – procedur związanych z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – form kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz możliwości wsparcia edukacyjnego – doradztwa… Czytaj wiecej →

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które weszło w życie z dniem 15 września 2017 r. – dotychczasowe wnioski o wydanie orzeczenia są nieaktualne. Jesteśmy w trakcie konstruowania nowych wniosków według wytycznych nowego rozporządzenia. Prosimy o osobisty kontakt w celu uzyskania potrzebnych… Czytaj wiecej →

W piękne, słoneczne popołudnie 6 czerwca 2017r. na terenie Mariny nad Odrą odbył się Integracyjny Piknik Rodzinny dla Dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie. Wszystkich uczestników wspólnego, rodzinnego świętowania połączonego z pysznym poczęstunkiem serdecznie powitała Pani Anna Hejmej – Wicedyrektor Poradni. Pani Ania, jak co roku, podkreśliła znaczenie idei integracji w… Czytaj wiecej →

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie zaprasza rodziców dzieci rozpoczynających naukę czytania oraz mających problemy w opanowaniu tej umiejętności na etapie wstępnym na spotkanie pt. „Wspieranie dziecka w umiejętności czytania” Odbędzie się ono w dniu 16 maja 2017 r. o godz.16:15 na terenie Poradni przy ulicy Folwarcznej 52. Podczas spotkania przedstawione zostaną sposoby zachęcania dzieci do czytania,… Czytaj wiecej →

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbywającego się w tym roku pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery” doradcy zawodowi z Poradni wzięli udział w Forum Dyskusyjnym subregionu legnickiego, które odbywało się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Legnicy. Jednym z punktów Forum była inicjatywa zawiązania sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych oraz psychologów zajmujących się doradztwem… Czytaj wiecej →

14 czerwca 2016 roku jak co roku odbył się zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Piknik rodzinny”. Było to spotkanie dzieci realizujących na terenie poradni wczesne wspomaganie rozwoju oraz ich rodzin. Uroczystość rozpoczęły podziękowania za całoroczny wysiłek dzieci, współpracę rodziców, zaangażowanie terapeutów. Każdemu dziecku wręczono dyplom, a tym które od września rozpoczną naukę w szkole, tym samym… Czytaj wiecej →

Kolejną okazję do pracy z młodzieżą mieliśmy w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w ramach cyklu zajęć warsztatowych z orientacji zawodowej a zatytułowanych „Moja kariera zawodowa”. Zajęcia były skierowane dla uczniów klas III kończących naukę w szkole średniej. W ciągu 3-godzinnych zajęć staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie co dalej z moją karierą zawodową. Studia,… Czytaj wiecej →

Z poziomu szkół średnich zeszliśmy do gimnazjalistów. Gimnazjaliści stoją także przed bardzo ważną decyzją życiową tym bardziej, że jest to ich pierwsza indywidualna decyzja edukacyjna. Dotychczas za nich decydował „system oświaty”, nie byli stawiani prze wyborem, czy uczyć się w gimnazjum czy nie, gdyż każdy uczeń ma obowiązek realizacji obowiązku szkolnego obejmującego gimnazjum i nie… Czytaj wiecej →

W czwartek 10 marca zakończyliśmy zajęcia warsztatowe z uczniami IV klasy Technikum Leśnego i Technikum Architektury Krajobrazu w Technikum nr 6 w ramach orientacji zawodowej. Młodzież podsumowywała ten etap kształcenia tworząc swoje pierwsze bilanse zawodowe , określała preferencje zawodowe i podejmowała plany wytyczenia dalszych ścieżek edukacyjno-zawodowych.

Dział Poradnictwa Zawodowego i Planowania Kariery Zawodowej w bieżącym roku, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy włączył się do organizacji Targów Kariery Zawodowej w poszerzonej ofercie o stanowiska szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Jednakże w związku z wycofaniem się Powiatowego Urzędu Pracy ze współorganizacji, Targi Kariery Zawodowej w Głogowie nie odbędą się w tym roku…. Czytaj wiecej →

Na przełomie grudnia 2015 i stycznia 2016r. klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głogowie. Podczas zajęć „Moje mocne strony” uczniowie poznali strukturę szkolnictwa oraz istotę zainteresowań i predyspozycji ważnych przy wyborze szkoły i przyszłego zawodu. Zostali wprowadzeni w problematykę planowania kariery,… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content